Change language to English
Zmień język na Polski

Natalia Szwajczak

WYKSZTAŁCENIE
•    Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
•    Ukończone z wyróżnieniem studia w Centrum Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
•    Ukończony Program Prawa Międzynarodowego i Porównawczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia)
•    Ukończona aplikacja radcowska – uzyskanie tytułu radcy prawnego w 2003 roku
   
    DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
    W latach 1998-2000 praca w Kancelarii Prawniczej SALANS w Warszawie; sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, antymonopolowego, gospodarczego, administracyjnego i międzynarodowego, związane z doradztwem prawnym głównie na rzecz podmiotów zagranicznych.
    W latach 2000-2004 praca naukowa i dydaktyczna na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; prowadzenie zajęć z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
    W latach 2000-2004 praca jako konsultant w Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie; sporządzanie ofert na realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej; doradztwo prawne dla inwestorów polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego; prowadzenie szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
    W latach 2004-2009 praca na stanowisku radcy prawnego - koordynatora Działu Prawnego w Zakładach Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w Ropczycach; kompleksowa obsługa prawna spółki giełdowej i grupy kapitałowej, w tym obsługa prawna projektów inwestycyjnych w Polsce i za granicą (Chiny – spółka joint venture, Ukraina), sprawy korporacyjne (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, spółki zależne i powiązane); bieżąca obsługa prawna w zakresie kontraktów handlowych (krajowych i zagranicznych), rynku kapitałowego i obrotu giełdowego, innych spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, pracy, administracyjnego; współpraca z zagranicznymi kancelariami prawnymi (w tym chińskimi).
    W latach 2004-2009 członek Rady Nadzorczej Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Chrzanowie.
    Od 2003 (z przerwą) praktyka w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego.
    Od 2011 członek Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
    Od 2012 członek Rady Nadzorczej GOKOM EKO Sp. z o.o. w Boguchwale.

INFORMACJE DODATKOWE
•    Znajomość języka angielskiego – biegle w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego
•    Znajomość na poziomie komunikatywnym języka francuskiego, rosyjskiego i holenderskiego
•    Ukończone szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu:
-    regulacji rynku kapitałowego i emitentów giełdowych
-    europejskich regulacji dotyczących funkcjonowania grup kapitałowych
-    umowy międzynarodowej sprzedaży towarów
-    wspólnotowego prawa konkurencji
-    europejskiego tytułu egzekucyjnego
-    prawnych aspektów handlu i inwestycji w Chinach
-    współpracy handlowej z Ukrainą
-    negocjacji umów handlowych
-    finansów dla menedżerów niefinansistów
-    prawa i postępowania administracyjnego
-    gospodarki nieruchomościami
-    profesjonalnej obsługi klienta kancelarii prawniczej

Niedziela, 16 Grudzień 2018
Godzina: 19:13:45

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...