Change language to English
Zmień język na Polski

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie spraw prowadzonych w trybie przewidzianym przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Ofertę dotyczącą prawa zamówień publicznych Kancelaria kieruje do przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zlecenia w ramach zamówienia publicznego, jak i instytucji dysponujących środkami publicznymi.
Kancelaria oferuje:
•    wsparcie przy przygotowaniu ofert
•    pomoc w zawieraniu umów o wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego
•    bieżące wsparcie w ramach całego procesu uzyskiwania i wykonywania zlecenia publicznego oraz zastępstwo prawne przed sądami i właściwymi organami odwoławczymi, w tym przez Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą
•    doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz wyborze kryteriów oceny ofert
•    przygotowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych pism kierowanych do wykonawców
•    tworzenie regulaminów i procedur udzielania zamówień publicznych oraz wszelkich innych dokumentów związanych z dokumentacją przetargową
•    audyt prawny dotyczący prowadzonych postępowań
•    pomoc przy weryfikacji złożonych w ramach postępowań ofert

Niedziela, 16 Grudzień 2018
Godzina: 18:25:10

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...