Change language to English
Zmień język na Polski

PRAWO GOSPODARCZE

Ofertę dotyczącą tej dziedziny prawa kierujemy w szczególności do przedsiębiorców, którym oferujemy kompleksową pomoc prawną obejmującą między innymi:
•    doradztwo przy podjęciu decyzji co do wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej
•    tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych
•    doradztwo z udziałem specjalistów z zakresu rachunkowości i podatków w zakresie optymalnych pod względem podatkowym rozwiązań biznesowych
•    udział w procesie zawierania umów poprzez uczestnictwo w negocjacjach, przygotowanie projektu umowy, reprezentację klienta przed prawnikami kontrahenta, weryfikację projektu umowy pod kątem merytorycznym (redakcję umowy), opiniowanie projektu umowy w świetle przepisów prawa polskiego i regulacji międzynarodowych, współpracę ze specjalistami z innych dziedzin
•    ogólne warunki umów, warunki gwarancji - ich sporządzanie i opiniowanie
•    obsługę prawną transakcji handlu międzynarodowego (kontrakty eksportowe i importowe, wykorzystanie reguł INCOTERMS 2010, znajomość regulacji Unii Europejskiej i Międzynarodowej Izby Handlowej oraz konwencji międzynarodowych, umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)
•    obsługę prawną projektów inwestycyjnych, polskich i zagranicznych (m.in. umowy inwestycyjne, spółki joint venture) Czytaj więcej - Obrót międzynarodowy, inwestycje zagraniczne
•    zagadnienia prawa ochrony konkurencji, w tym kontrola koncentracji przedsiębiorców
•    zagadnienia prawa własności przemysłowej (w tym umowy licencyjne)
•    zagadnienia prawa spółdzielczego
•    obsługę prawną stowarzyszeń i fundacji
•    mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
•    reprezentację klientów w postępowaniach sądowych we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych, a także przed właściwymi organami administracyjnymi Czytaj więcej – Postępowania sądowe i windykacja
•    reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych

Niedziela, 16 Grudzień 2018
Godzina: 18:24:58

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...