Change language to English
Zmień język na Polski

PRAWO EUROPEJSKIE

Kancelaria posiada także doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej prawa europejskiego. W szczególności:
•    Kancelaria prowadzi sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie występować z roszczeniami o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie praw człowieka. Zapewniamy naszym klientom zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania przez Trybunałem. W szczególności oferujemy pomoc w zakresie wnoszenia skarg do Trybunału na przewlekłe prowadzenie krajowego postępowania przygotowawczego i sądowego.
•    Zapewniamy pomoc prawną przedsiębiorcom wymagającą znajomości regulacji Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie transakcji handlowych, w tym m.in.:
-    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
-    Zasady Europejskiego Prawa Umów - PECL
-    Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) – tzw. Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r. w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z państw Unii Europejskiej
-    Wykorzystanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży na obszarze jednolitego rynku w świetle swobodnego przepływu towarów pomiędzy przedsiębiorcami z państw Unii Europejskiej
 

Niedziela, 16 Grudzień 2018
Godzina: 18:25:32

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...