Change language to English
Zmień język na Polski

OBRÓT MIĘDZYNARODOWY, INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Z uwagi na biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie przez wszystkich członków naszego zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego, a także dzięki odpowiedniemu wykształceniu zdobywanemu na uczelniach polskich i zagranicznych i na licznych szkoleniach specjalistycznych (Czytaj więcej – Zespół) oraz w oparciu o naszą dotychczasową praktykę, zajmujemy się sprawami dotyczącymi międzynarodowego obrotu gospodarczego i inwestycji zagranicznych. W tym zakresie
•    prowadzimy obsługę prawną transakcji handlu międzynarodowego (kontrakty eksportowe i importowe, umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, wykorzystanie reguł INCOTERMS 2010, znajomość regulacji Unii Europejskiej i Międzynarodowej Izby Handlowej oraz konwencji międzynarodowych, w tym Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) – tzw. Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r.)
•    bierzemy czynny udział w procesach zawierania umów handlowych z podmiotami zagranicznymi, w szczególności poprzez przygotowanie projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach, reprezentację klientów przed prawnikami kontrahentów zagranicznych, merytoryczną weryfikację projektów umów (redakcję umowy) oraz ich opiniowanie w świetle przepisów prawa polskiego i regulacji międzynarodowych
•    zapewniamy obsługę prawną zagranicznych projektów inwestycyjnych (umowy inwestycyjne, spółki joint venture)
•    mamy doświadczenie w zakresie rynku chińskiego, w szczególności:
-    obsługa prawna projektów inwestycyjnych od etapu sporządzenia listu intencyjnego, poprzez negocjacje, podpisanie finalnej umowy, przygotowanie kompletnej dokumentacji do realizacji projektu
-    czynny udział w negocjacjach z kontrahentem chińskim
-    sporządzanie i weryfikacja umów handlowych i licencyjnych
-    rejestracja spółek, w tym spółki joint venture

Obsługę prawną dotyczącą rynku chińskiego prowadzimy przy ścisłej współpracy zaprzyjaźnionej kancelarii prawnej z Szanghaju.

Niedziela, 16 Grudzień 2018
Godzina: 18:31:42

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:
Czytaj więcej...

NASZE ATUTY

Atuty Kancelarii to:
•    Pomocy prawnej udzielamy także w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
Czytaj więcej...

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii.
Czytaj więcej...