Change language to English
Zmień język na Polski

JAK DZIAŁAMY

Kancelaria działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do zawodu radców prawnych i obsługi prawnej, a usługi prawne świadczy zawsze z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Kancelaria współpracuje również z innymi prawnikami, w tym z notariuszami i zagranicznymi kancelariami prawnymi, utrzymuje też kontakt z przedstawicielami środowiska naukowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy ponadto z tłumaczami przysięgłymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami, projektantami branżowymi i specjalistami z innych dziedzin.

Niedziela, 16 Grudzień 2018
Godzina: 19:04:24

•    Nie boimy się wyzwań - podejmujemy się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.
•    Wyróżnia nas:
-    obsługa w języku angielskim
-    doświadczenie w zakresie rynku chińskiego
-    znajomość zagadnień dotyczących transakcji zagranicznych

 

Aktualności:

*Zmiana adresu biura. Od 1 grudnia 2014 r. nowy adres to: ul. Krakowska 94a/3, 35-506 Rzeszów.

*Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców m.in. z zakresu tematyki: „Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej” oraz „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej”. Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIA.


*Kancelaria prowadzi postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Postępowanie zostało wszczęte skargą, której przedmiotem była przewlekłość postępowania przygotowawczego toczącego się w Polsce. Sprawa obecnie jest na etapie sporządzania uwag i wypracowywania stanowisk stron.

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

FORMY DZIAŁAŃ

•    sporządzanie umów i innych dokumentów
•    udzielanie porad prawnych
•    sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
Czytaj więcej...

ZASADY WSPÓŁPRACY

•    świadczenie usług w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez klienta, a także przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków komunikacji (w tym e-mail, telefon, fax)
ekspertyz i opinii prawnych
Czytaj więcej...

POUFNOŚĆ I ETYKA ZAWODOWA

Dbając o dobre imię i prywatność naszych Klientów, zwracamy szczególną uwagę na zachowanie w absolutnej poufności powierzanych nam informacji.
Czytaj więcej...